ร้านแว่นตา มีนักทัศนมาตร กับ โรงพยาบาลมีจักษุแพทย์ วัดสายตาที่ไหนดี ?

เคยสงสัยหรือไม่ว่า หากวันหนึ่งสายตาของเราเริ่มมองไม่ชัด โฟกัสไม่ค่อยได้ เราควรให้ใครตรวจวัดสุขภาพตา ระหว่าง ‘นักทัศนมาตร’ หรือ ‘จักษุแพทย์’ คำถามนี้จะหมดไปถ้าเราเข้าใจ “หน้าที่” ที่ชัดเจนของสองอาชีพนี้ค่ะ

นักทัศนมาตร vs จักษุแพทย์ จะวัดสายตากับใครดี

นักทัศนมาตร ทำอะไร

นักทัศมาตร ทำหน้าที่ “แก้ไขปัญหาสายตาที่ไม่ต้องใช้ยาและไม่ผ่าตัด" อาทิ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เรียกว่า เน้นไปที่การดูแลสุขภาพตาเป็นหลัก ตั้งแต่การวัดสายตา ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เป็นเสมือนปราการด่านแรกของ Eye Health Care และทำงานร่วมกับจักษุแพทย์ หากตรวจสุขภาพตาแล้วพบว่ามีโรคตาที่ต้องเฝ้าระวัง

นั่นหมายความว่า นักทัศนมาตร จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวัดสายตาและตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เพราะกว่าจะเป็นนักทัศนมาตรได้ ต้องผ่านหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ ( Optometry ) สาขาวิชาด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสายตาและดูแลสุขภาพตา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย นักทัศนมาตรต้องฝึกฝนอย่างหนักให้สามารถจำแนก วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสายตาของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง และยังต้องผ่านการฝึกฝนตรวจวัดสายตาและสุขภาพตากว่า 4 ปี จึงมีความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเลนส์สายตากับทิศทางของแสงที่เข้าสู่ดวงตาเป็นอย่างดี ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าสายตาที่แม่นยำ

นักทัศมาตร เน้นไปที่การดูแลสุขภาพตาที่ไม่ต้องใช้ยาและไม่ผ่าตัด ตั้งแต่การวัดสายตา ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น อาทิ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ซึ่ง เป็นเสมือนปราการด่านแรกของ Eye Health Care และทำงานร่วมกับจักษุแพทย์

ตัวอย่างการทำงานของนักทัศนมาตร

กรณีคนไข้มีปัญหาการมองเห็นที่เกิดจากค่าสายตาที่ผิดปกติเพียงอย่างเดียว นักทัศนมาตรจะตรวจสายตาอย่างละเอียดพร้อมทั้งซักประวัติและปัญหาของคนไข้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติไปพร้อมๆ กับความสบายตาและความเป็นธรรมชาติของภาพ เพื่อแนะนำเลนส์และกรอบแว่นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล หรือถ้าพบว่าปัญหาการมองเห็นเกิดจากสุขภาพตาร่วมด้วย นักทัศนมาตรจะแก้ไจด้วยเลนส์แว่นตา เพื่อดูว่าสามารถยกระดับการมองเห็นของคนไข้ได้หรือไม่และช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นหรือไม่ ในกรณีตรวจพบโรคทางตาที่ควรเฝ้าระวัง นักทัศนมาตรจะส่งเคสให้จักษุแพทย์ต่อไป

ในกรณีตรวจพบโรคทางตาที่ควรเฝ้าระวัง นักทัศนมาตรจะส่งเคสให้จักษุแพทย์ต่อไป จะเห็นได้ว่า ‘นักทัศนมาตร’ และ ‘จักษุแพทย์’ ต่างก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างกัน

ควรวัดสายตากับใคร จักษุแพทย์ หรือ นักทัศนมาตร

ถ้าสังเกตตัวเองแล้วพบว่าเริ่มมีปัญหาสายตาเบื้องต้นหรือมีปัญหาสุขภาพสายตาตามวัยและต้องการวัดสายตาคงรู้แล้วว่าควรวัดสายตากับใคร

ถ้าต้องการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตร พร้อมแนะนำเลนส์สายตาที่เหมาะสม และกรอบแว่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ แนะนำให้ไปร้านแว่นตาที่มีนักทัศนมาตร เพราะนอกจากจะมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงดูแลสุขภาพตาของคุณแล้ว อีกทั้ง ร้านแว่นตายังมีกรอบแว่นตาคุณภาพที่หลากหลายกว่าในโรงพยาบาล


ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

100/74 Vonvanij B Building,
Level 23 Rama IX Rd,
Huaykwang Bangkok 10320

T : 02-645-0192  
M : 081-611-6823
Line : @occura

  • OCCURA LINE
  • OCCURA Facebook
  • OCCURA Insatgram
  • OCCURA Google My Business
  • OCCURA YouTube
  • OCCURA Google Map

100/74 Vonvanij B Building,
Level 23 Rama IX Rd,
Huaykwang Bangkok 10320